Vain ihmisellä on historia

”Vain ihmisellä on historia – ajatuksia ihmiseltä joka määritteli ihmisen” sisältää katkelmia suomalaisen filosofin Matti Puolakan (1947-2018) puheista, saneluista, viesteistä ja muistikirjamerkinnöistä 1990-luvulta syksyyn 2018 saakka.

Pääpaino on ihmiskäsityksessä ja moraalifilosofiassa. Mikä ihminen on? on tämän ajan pääkysymys – toisessa muodossa se kuuluu: tuhoaako ihmislaji itsensä? Mistä johtuu ihmiskunnan itsetuhoisuus? Millainen voisi olla ihmiskunnan eloonjäämisoppi?

Matti Puolakka Vain ihmisellä on historiaIhmiskunnan eloonjäämisoppiin sisältyy kysymys ihmisyksilön lopullisesta, psykologisesta vapautumisesta. Ihmiselämän peruskysymyksiä käsitellään kirjassa myös käytännöllisemmin. Puolakalle etiikka, tieto-oppi ja historianfilosofia kietoutuvat yhteen saman kokonaisnäkemyksen ympärille. Hän tulkitsee ja esittelee filosofian historian tärkeimpiä – ja usein vaikeaselkoisia – kirjoittajia jokaiselle käsitettävällä tavalla, silti näkemyksen syvällisyydestä ja tieteellisyydestä tinkimättä.

Kokoelma riittänee osoittamaan valistuneelle lukijalle, että Matti Puolakka oli omaperäinen, laaja-alainen ja syvällinen ajattelija ja että hänen filosofiset ajatuksensa ovat olennaisen tärkeitä alkaneen aikakauden ymmärtämiselle.

Ystäville lähetettyjen päiväkirjaotteiden ja tekstiviestien kautta välittyy kuva myös Puolakasta henkilönä.

Matti Puolakkaan ja hänen johtamiinsa aatteellisiin liikkeisiin kohdistui poikkeuksellisen raaka mielipidevaino, joka alkoi suomettumisesta 1970-luvulla ja jatkui eri muodossa hänen elämänsä loppuun asti. Yhteenvetona kohtalostaan hän kirjoitti vain kuusi päivää ennen kuolemaansa: ”Ei kuoleminen ole kauheata. Kauheata on ihmisyyden pettäminen.”

Kirjan on toimittanut Heli Santavuori apunaan muita Matti Puolakan pitkäaikaisia ystäviä ja työtovereita.

Julkaisija: Uusi historia ry
428 sivua, pehmeäkantinen
ovh 25 euroa
Kirjaa on saatavilla nettikirjakaupoista ja yhdistyksen sivuilta:

humanpath.net
Facebook: newhistoryassociation

Kirjan esittelyä myös täällä: Ajatuksia ihmisestä – ihmiseltä joka määritteli ihmisen

Täällä lisäksi kirjan sisällysluettelo sekä otteita Matti Puolakan videopuheista Uutuuskirja: Vain ihmisellä on historia

2 comments

turkce izle

Good For You!!!! Important someone shed light on the subject matter.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.