Pelastuuko Euroopan unioni?

Matti Puolakka, Pertti Koskela, Heli Santavuori, Pia Länsman

Pelastuuko Euroopan unioni?

EU:n systeemikriisi, aikakauden olemus ja globaaliyhteiskunnan muodostuminen

Julkaisija © Uusi historia ry 2019
ISBN: 9789527352021
Pehmeäkantinen, 276 sivua
Ovh: 25 euroa

Kirjaa saa toistaiseksi täältä:

Lähiaikoina se löytyy myös kaikista nettikirjakaupoista.

Kirja sisältää mm.

Esipuhe
sekä Matti Puolakan elämäntyöstä – lyhyt esittely.

Osa I
EU:n systeemikriisistä

Aikakauden olemuksesta ja demokratian kriisistä; systemaattinen läpikäynti EU:ssa tapahtuneistä lain- ja sopimusten rikkomuksista ja niiden seurauksista; pohdiskelua: mikä pelastaisi EU:n?

Osa II
Ehdotuksemme

Mikä ihminen on? -totuusfoorumin ja väittelysanakirjan esittely; artikkeleita globaaliyhteiskunnan muodostumisesta sekä DiEM25:n manifestin arvostava kritiikki.

Osa III
EU:n itälaajeneminen toteutettiin tärkeimmistä jäsenkriteereistä piittaamatta – esimerkkitapauksena Viro

Vuonna 2007 kirjoitettu tutkimus, joka nyt julkaistaan ensimmäisen kerran. Viron jäsenyysneuvottelut oikeusvaltion osalta on käyty tarkkaan läpi. Vaikka Viro on jonkin verran kyennyt korjaamaan laittomia käytäntöjään, suoritettiin itälaajeneminen saman kaavan mukaan kaikissa ehdokasmaissa. Neuvotteluissa tapahtuneen harhaanjohtamisen seurauksista kärsitään nyt Euroopassa.

Takakannen teksti

Tämän kirjan artikkelit perustuvat suomalaisen filosofin Matti Puolakan (1947-2018) näkemykseen demokratian kriisistä, aikakauden olemuksesta ja ihmiskunnan koko tiestä. Puolakan filosofista elämäntyötä esitellään lyhyesti kirjan alussa.

EU:n systeemikriisi on olemukseltaan laillisuuskriisi. EU:ssa ei toteuteta laillisuusvalvontaa oikeusvaltiolta edellytettävällä tavalla. Se on mahdollistanut lukuisat lakien ja sopimusten rikkomukset, joita kirjassa käydään perusteellisesti läpi.

Tämä näkemys poikkeaa muusta EU-kritiikistä. Ainutlaatuinen on myös vanhempi tutkimus siitä miten EU:n itälaajentuminen toteutettiin jäsenyyskriteereistä piittaamatta, esimerkkinä Viron jäsenyysneuvottelut.

Kriisin ratkaisemiseksi on ensin todettava tapahtuneet vääryydet ja lainrikkomukset ja selvitettävä niiden syyt. Kirjoittajat ehdottavat totuuskomissiota pysyvänä valtioelimenä EU:hun ja sen jäsenmaihin. Se edellyttää oikeusfilosofisen ajattelun kehittämistä tämän ajan uusien haasteiden pohjalta. Sitä varten tarvitaan laajaa, aatehistoriaan ankkuroitua keskustelua yhteiskunnan kaikilla tasoilla niin, että perustuslakeja voidaan muuttaa.

Kirjassa esitellään myös ehdotusta: Mikä ihminen on? -totuusfoorumi & väittelysanakirja on ehdotus eettiseen verkostoitumiseen perustuvaksi kansalaisliikkeeksi, somealustaksi ja opintofoorumiksi.

Lukunäytteen

voit katsoa täältä: Pelastuuko Euroopan unioni?

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.