Miksi tarvitaan esihistorian filosofiaa?

Heli Santavuori alustaa esihistorian filosofiasta.

Miksi tarvitaan esihistorian filosofiaa? Alustus Uusi historia -yhdistyksen kesäseminaarissa 24.8.2019.  Alustus käsittelee aihetta nimenomaan historianfilosofian kannalta, ja siinäkin hyvin yleistäen. Se keskittyy pääasiassa esihistorian loppupuoleen. Matti Puolakka ei tätä aihepiiriä koskevaa näkemystään koskaan editoinut kovin valmiiseen muotoon.   On syytä todeta, että Matti antoi hyvin suuren arvon näiden erityistieteenalojen tutkijoille ja heidän työlleen, myös teorianmuodostuksen […]